title-photo

Koordinátor BOZP na stavenisku a koordinátor dokumentácie

img

Koordinátor BOZP na stavenisku a koordinátor dokumentácie

Dokumentácia a služby

 • Vypracovanie Oznámenia podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
 • Činnosť Koordinátora dokumentácie pri koordinácií projektovej dokumentácie podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
 • Činnosť Koordinátora bezpečnosti na stavenisku v rozsahu Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
 • Vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.
 • Kontrolná a koordinačná činnosť na stavenisku, aktualizácia plánu bezpečnosti.
 • Priebežné hodnotenie rizík na pracovisku a návrh príslušných opatrení.
 • Účasť na koordinačných schôdzach s dodávateľmi.

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre vašu spoločnosť!

 • Navštívime vás a navrhneme riešenie presne pre vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb