title-photo

Prevencia závažných priemyselných havárií

img

Činnosť Špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií 

Vykonáme vonkajší audit a kontroly zaistenia prevencie závažných priemyselných havárií a ďalej zaistíme

 • Školenie vedúcich zamestnancov
 • Školenie zamestnancov
 • Zaistenie ďalších odborných školení a činností 

Dokumentácia podľa zákona č. 128/2015 Z.z.

Spracujeme dokumentáciu prevencie závažných priemyselných havárií 

 • Oznámenie o zaradení podniku do príslušnej kategórie 
 • Program prevencie závažných priemyselných havárií
 • Podklady pre informovanie verejnosti
 • Bezpečnostnú správu
 • Vnútorný havarijný plán
 • Podklady do plánu ochrany obyvateľstva
 • Ďalšia dokumentácia PZH

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre Vašu spoločnosť!

 • Navštívime Vás a navrhneme riešenie presne pre Vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na Vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb 
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb