title-photo

Civilná ochrana (CO)

img

Služby v oblasti CO, Osoba odborne spôsobilá v CO

 • Posúdenie úrovne zabezpečenia CO s návrhom opatrení.
 • Vypracovanie a aktualizácia dokumentácie CO.
 • Odborná príprava štábu a odborných jednotiek CO.
 • Príprava zamestnancov.
 • Vykonávanie cvičení CO.

Vždy nájdeme optimálne riešenie pre vašu spoločnosť!

 • Navštívime vás a navrhneme riešenie presne pre vašu spoločnosť "na mieru". Táto návšteva a následné spracovanie ponuky je bezplatné
 • Spôsob financovania služieb záleží iba na vašom rozhodnutí
  • paušálna platba za predom definovaný balík služieb
  • jednorázové platby za jednotlivé úkony plus hodinová sadzba za mimoriadne služby, samozrejme podľa predom odsúhlaseného rozsahu služieb